Почваме направо: ArtUP! е онлайн платформа за медийни изкуства в България, Гърция и Турция. Тя цели да създаде и установи виртуална структура, която да информира за различни теми и сцени в областта на медийните изкуства в трите страни.

Дигитална колекция от произведения на изкуството и текстове предоставят обобщена концепция за различните тенденции в разглежданата сфера.

Съдържанието на сайта е представено на , което насърчава международната арт сцена да взима активно участие в оригиналния проект.

ArtUP! предоставя различни ресурси на аудиторията чрез дигитална библиотека, като по този начин създава нови канали за комуникация между участниците в инициативата.

Платформата изгражда мрежи за сътрудничество между художници, арт критици, куратори и културни дейци, с което се цели да се затвърдят културните връзки между трите държави.

Онлайн посетителите на сайта ще могат да изследват сцените на медийните изкуства в България, Гърция и Турция чрез една постоянно развиваща се база данни от художници и информация за медийните изкуства.

Също така, ArtUp!  предлага възможност на художниците да представят работата си пред международна публика, не само чрез публикуване на произведенията си, но и чрез виртуални и физически изложби, организирани от местните куратори в трите страни.

ArtUP! стартира на 27 септември 2012 в Анкара, с откриване на първата си изложба, озаглавена „Съседства X.0“. Тя разглежда темата „съседство“, посредством различни наблюдения и интерпретации, представени чрез видео инсталации, онлайн игри, експериментални документални филми и интерактивни видеа.

Отриването на ArtUP! в София ще бъде на 9 октомври 2012 от 18:00 часа в Гьоте-институт.

Повече информация може да откриете на официалната страница на събитието.

Битките на Троя - документален филм на Красимир Терзиев

Битките на Троя – документален филм на Красимир Терзиев

Toro късометражен филм на Мариана Василева

Toro – късометражен филм на Мариана Василева

we shall overswim видео инсталация на Боряна Венциславова

We shall overswim – видео инсталация на Боряна Венциславова

български, гръцки, турски, немски и английски