Фестивал „Улица Отец Паисий“ ще се проведе за четвърти пореден път в Пловдив на 7-9 юни 2013 година в обществени, лични и публични пространства по продължението на улица “Отец Паисий”.

Организиран от фондация “Отворени Изкуства” под мотото си “Успоредната градска култура”, фестивалът ежегодно представя различен тематичен фокус и програма от изложби, пърформанси, лекции, дискусии, уъркшопи и концерти.  През 2013 г. фестивалът ще се обедини около темата „Поведение”, а за негов куратор е поканена Стефка Цанева.

Във всеки контекст значението на термина „Поведение” може да бъде различно интерпретиран. В биологията например има хранително, размножително или поведение на самосъхранение. В психологията фокусът пък ще се насочи към личността – действията (или бездействията), говора, маниерите, езика на тялото, външния вид. Политиката ще говори за гражданска позиция, политическа активност или пасивност. Социалното поведение пък ще включва определени разбирания за етикет, нормативност в обществото, приемливост или не. Но независимо от областта и контекста, дефиницията винаги ще води към базисното твърдение, че поведение е всеки вид обмен на индивида със средата – била тя социална, природна или градска. И именно човекът със своето поведение, резултат от съзнателни и подсъзнателни импулси, превръща пространството в място.

Мястото, което тази година ще се превърне в отправна точка за творчески търсения и интерпретации е улица „Отец Паисий” в Пловдив. Едноименният фестивал ще изследва човешкото поведение във всичките му форми и отраженията му върху градската среда чрез най-различни прояви, обхващащи лекции, дискусии, уъркошопи, пърформанси, изложби, инсталации и прожекции.

В това безкрайно поле от възможни тълкувания на термина „Поведение” организаторите предлагат условната концептуална рамка отражения-промени-перспективи. Не за да ограничат, а за да вдъхновят и насочат колективната творческа енергия на участниците в посока, която кореспондира с конкретното място и основните цели фестивала. Трите концептуални акцента се намират в метафоричен и чисто лингвистичен кръговрат, който позволява изграждането на смислова цялост около мотото „Поведение”.

Можете да се включите във Фестивал „Улица Отец Паисий – Поведение 2013“ по следните начини:
Участие с ваша инициатива
Кандидатстване за стаж за Асистент-куратор
Доброволец  като отговорник брандиране, помощник-артист или отговорник фото заснемане